Bade İşçil Kilo Almamak İçin Nasıl Besleniyor?

Diyet Ve Zayıflama, Güzellik 28 Ekim 2013
1506

Gerek güzelliği gerek fit görüntüsü ile herkesin imrendiği Bade İşçil kilo almaktan çok korktuğunu açıkladı.Geçtiğimiz yaz işa­da­mı Mal­koç Su­al­p’­le ev­le­nen Ba­de İş­çil, eşi­nin is­te­ği üze­ri­ne di­zi­le­ri bı­ra­kın­ca ki­lo al­ma­mak için sı­kı bir bes­len­me prog­ra­mı uy­gu­la­ma­ya baş­la­dı.
Bugün’ün haberine göre; Eşiy­le git­ti­ği İn­gil­te­re ta­ti­lin­de bile spor­dan vaz­geç­me­yen oyun­cu her sa­bah yü­rü­yüş yap­tı. İş­çil, ‘Yü­rü­yüş ya­par­ken ruh­sal ola­rak ra­hat­lı­yo­rum. İn­gil­te­re­’de ki­lo­met­re­ler­ce yü­rü­düm. Her yer düm­düz. Ora­da ye­şil­lik­ler içe­ri­sin­de yü­rü­mek çok ke­yif ve­ri­ciy­di. İs­tan­bu­l’­da ara­ba­lar kal­dı­rı­ma park et­ti­ğin­den çok zor­la­nı­yo­rum. Ne ya­zık ki ara­ba­lar kal­dı­rım­da ben yol­da gi­di­yoru­m’ de­di.

bade-iscil
*Kah­val­tı yap­ma­dan so­ka­ğa çıkmıyor. Süt, zey­tin, pey­nir ve ga­le­ta yi­yor. 3 yu­mur­ta haş­lı­yor. Bi­ri­nin tamamını di­ğer iki­si­nin be­ya­zı­nı yi­yor.
*As­la tar­tıl­mı­yor. Dar ge­len kı­ya­fet­ler alarm an­la­mı­na ge­li­yor. Yü­rü­yüş ar­tı­rı­lı­yor, öğün­ler azal­tı­lı­yor.
*Öğ­le ye­mek­le­rin­de es­nek dav­ra­nı­yor.
*Ak­şam­la­rı seb­ze ağır­lıklı yi­yor. Sof­ra­dan as­la do­ya­rak kalk­mı­yor.
*Gün­de mut­la­ka 2 lit­re su içi­yor ve mut­la­ka bir el­ma yi­yor.
*Ara öğün­le­ri­ni as­la at­la­mı­yor. Mey­ve ve­ya ke­pek­li çu­buk­lar­la aç­lık his­si­ni en­gel­li­yor.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/admin/web/sadeceguzellik.com/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405
Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

“Bade İşçil Kilo Almamak İçin Nasıl Besleniyor?” hakkında 0 yorum var

İlginizi Çekebilir
Topuklu Ayakkabı

Topuklu Ayakkabı

20 Aralık 2016
1361

Sponsor Bağlantılar